บทความที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันและการเริ่มต้น

เกิดจากสองคำคือ แพทย์ + วารินชำราบ สำหรับความหมายของสองคำนี้คือ แพทย์ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทางการแพทย์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ยังรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพการแพทย์ต่าง ๆ และวารินชำราบมาจากที่ ๆ เราอยู่ เราอยากจะบ่งบอกว่าที่เราอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไปบ้าง