สายตาสั้น สาเหตุการเกิดและการรักษาป้องกัน

สายตาสั้น เป็นภาวะที่พบได้บ่อย พบได้ประมาณร้อยละ 25 ของเด็กในวัยเรียน อาจเป็นเพียงตาข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็เป็นได้ และสายตาทั้ง2 ข้างอาจจะสั้นไม่เท่ากันก็ได้ โรคนี้มักพบเป็นรายคนในหมู่ญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกันก็ได้  สายตาสั้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ สายตาสั้นชนิดธรรมดา ซึ่งพบเห็นเป็นส่วนใหญ่และไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง และสายตาสั้นชนิดร้ายแรง ซึ่งพบได้น้อยแต่หลายแรงและเป็นตั้งแต่เกิด

สายตาสั้น
สายตาสั้น

สาเหตุที่เป็นโรคสายตาสั้น

  • สายตาสั้นชนิดธรรมดา มีสาเหตุจากกระจกตามีความโค้งมากปกติ กำลังในการหักเหแสงขึ้น ทำให้จุดรวมแสงของภาพของวัตถุที่อยู่ไกลตกอยู่ข้างหน้าจอตา จึงมีอาการมองไกลๆ ไม่ชัด
  • เชื่อว่าความผิดปกติของกระจกตา เป็นสิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิดโดยเป็นธรรมชาติของคนคนนั้น เช่นเดียวกับความสูงเตี้ย ความสวยงามของร่างกาย ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์นและเชื้อชาติ
  • สายตาชนิดร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดถึงลูกหลานทำให้เกิดมามีกระบอกตา ระยะทางจากกระจกตาตจอตา ยาวกว่าปกติ จุดรวมแสงของวัตถุที่อยู่ไกล ๆจึงตกหน้าจอตา
  • อาการโรคสายตาสั้น จะมีอาการมองไกล ๆเช่น มองกระดานดำดูโทรทัศน์ จะไม่ชัด ต้องคอยหยีตา โดยทั่วไปอาการแสดงในระยะที่เริ่มเข้าโรงเรียนและจะไม่ค่อยเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุ 25 ปี จึงอยู่ตัวไม่สั้นมากเกินไป สายตาสั้นชนิดนี้ จะไม่สั้นมาก และไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างใด
  • สายตาสั้นชนิดร้ายแรง จะมีอาการสายตาสั้นขนาดมาก ๆมาตั้งแต่เกิด จะสังเกตเห็นเมื่อเด็กเริ่มหัดเดิน มักจะเดินชนถูกสิ่งกีดขวาง หกล้มบ่อยๆ หรือเวลามองดูอะไรต้องเข้าไปใกล้ๆ จนตาแทบชิดกับวัตถุที่มองเห็น  ต้องสวมแว่นตาหนา ๆอาจเปลี่ยนแว่นแรงขึ้นเรื่อยๆ และอาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น มีเลือดออกที่จอตา จอตาฉีกขาดหรือหลุดออก เป็นต้นทำให้ตาบอดได้

 

การรักษาโรคสายตาสั้น

หากสงสัย ควรแนะนำไปตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาล  ถ้าเป็นสายตาสั้น ต้องแก้ไขด้วยการใส่แว่น ชนิดเลนส์เว้า หรือเลนส์สัมผัส ผู้ที่เป็นสายตาสั้นชนิดร้ายแรง ควรตรวจวัดสายตาและปรับเปลี่ยนแว่นเป็นระยะ ๆ

 

ข้อแนะนำ

  1. ตามโรงเรียนต่างๆ ควรมีแผ่นวัดสายตาไว้ตรวจวัดสายตานักเรียนทุกคน ถ้าพบว่าผิดปกติ จะได้ส่งเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาล และตัดแว่นใส่
  2. สายตาสั้นไม่ใช่เกิดจากการใช้สายตามากเกินไป ดังที่เข้าใจกันทั่วไปแต่เพราะธรรมชาติของคนนั้นที่เกิดมามีโครงสร้างของสายตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจกตา แก้วตา กระบอกตา ที่ทำให้สายตาสั้น เช่นเดียวกับที่บางคนเกิดมาสูง บางคนเตี้ย ดังนั้น จึงไม่มีวิธีป้องกันและยารักษาที่ได้ผลแน่นอนนอกจากเมื่อเป็นแล้วค่อยใส่แว่นแก้ไข
  3. ผู้ที่เป็นสายตาสั้น จะใส่แว่นประจำหรือไม่ ก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสายตาเชื่อที่ว่าหลายคนใส่แว่นประจำหรือเปลี่ยนแว่นบ่อยๆทำให้สายตาสั้นมากขึ้น จึงไม่เป็นความจริง ถ้าสายตาสั้นมากขึ้นเพราะธรรมชาติ ของคนนั้น โดยทั่วไปเมื่ออายุประมาณ 25 ปี สายตามักจะอยู่ตัวไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย
  4. ในปัจจุบันนี้มีวิธีรักษาโรคนี้ด้วยการผ่าตัดกระจกตาเป็นแฉกๆ บริเวณรอบนอกของกระจกตา ให้ลดความโค้งลง เพื่อให้จุดรวมแสงตกบนจอพอดี โดยใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายพื้นผิวตรงกลางจกตาให้แบนราบลง

 

ที่มา: ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

เรียบเรียงโดย: padwarn.com