กู้เงินกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย ถึง 1 ล้าน บ.

รายได้ต่อเดือน: 12000+

ระยะเวลาเงินกู้: 1-60 เดือน

อายุของผู้กู้: 20-60 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 12-28%

กู้เงินกรุงไทย เรื่องง่ายๆในการกู้เงินในยุค 2022

 

การกู้เงินหรือต้องการเงินด่วนในทุกครั้ง คุณจะมีการเปรียบเทียบระหว่างธนาคารแต่ละที่ บางคนถึงขั้นทำเป็นตารางเปรียบเทียบทั้งวงเงิน, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาการผ่อนชำระ, กู้เงินในวงเงินเท่านี้จะต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ เป็นต้นเพื่อให้ทราบว่า ผู้สนใจกู้ต้องการวงเงินเท่าไหร่ แต่เมื่อผู้สนใจกู้ต้องการเงินด่วนคงไม่มีเวลามานั่งสรุปแบบนี้อยู่ ทางเราจะมาสรุปวิธีการกู้เงินกรุงไทยให้ดูกันค่ะ โดยธนาคารจะมีนโยบายออกมาช่วยประชาชนมากมายเพราะต้องการที่จะกวาดล้างหนี้นอกระบบซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ การกู้เงินธนาคารกรุงไทยจะมีมาตรการและกฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามระเบียบจากทางราชการ

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ได้ในทันที แบบมีการกำหนดระยะเวลาซึ่งจะเหมาะกับพนักงานประจำในบริษัทเอกชน และรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย วงเงินที่ได้รับจะไม่เกิน 5 เท่าของรายได้และจะไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปีแต่หากลูกค้าผิดนัดการชำระหนี้ทางธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในราคาที่สูงขึ้นซึ่งจะคิดจากเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชำระ, อัตราดอกเบี้ยผิดนัด, จำนวนวันที่ผิดนัด ค่าบริการต่างๆจะมีค่าอาการแสตมป์ เช่น การกู้เงินกรุงไทยจะคิดเงิน 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาทถ้าเศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาทสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อบัญชีต่อทุกรรอบของการผิดนัดชำระหนี้

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

เป็นสินเชื่อสำหรับคนทำงานบริษัทเอกชนและรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย การกู้เงินกรุงไทยจะเป็นสินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียนซึ่งจะมีวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่จะไม่เกิน 1,000,000 บาท สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plusจะเป็นการปล่อยเงินด่วนทันใจ โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำจะเริ่มที่ MRR+9%ต่อปีโดย MRRจะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศธนาคาร ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้เงินกรุงไทย และมีระยะเวลาใช้การชำระเงินสูงสุด 1 ปีสามารถต่ออายุปีต่อปีอัตโนมัติ ค่าบริการต่างๆจะมีค่าอาการแสตมป์ตามประกาศของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะจ่ายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อได้มีการจัดทำนิติกรรมของสัญญา, ค่าธรรมเนียมรายปีจะอยู่ที่ปีละ 200 บาท

สรุปการกู้เงินกรุงไทย

การกู้เงินกรุงไทยจะไม่เกิดปัญหาการคิดอัตราดอกเบี้ยในราคาที่สูงเกินกว่าปกติ เพราะเป็นสถาบันทางการเงินที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีเงื่อนไขการกู้เงินและข้อตกลงต่างๆที่จะขึ้นอยู่กับผู้กู้เงินและธนาคาร นับว่ามีความปลอดภัยสูงมาก โดยที่ผู้ที่สนใจไม่ต้องไปกังวลเหมือนกับการกู้เงินนอกระบบเลย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

กู้เงินก้อนกสิกร

สินเชื่อเงินก้อนกสิกร

รายได้ต่อเดือน: 9000+

ระยะเวลาเงินกู้: 1-72 เดือน

อายุของผู้กู้: 20-65 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 8-28%

กู้เงินก้อน scb

สินเชื่อเงินก้อนscb

รายได้ต่อเดือน: 15000+

ระยะเวลาเงินกู้: 1-72 เดือน

อายุของผู้กู้: 20-65 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 15-28%

กู้เงินไทยพาณิชย์

สินเชื่อscb ถึง 2 ล้าน บ.

รายได้ต่อเดือน: 15000+

ระยะเวลาเงินกู้: 1-72 เดือน

อายุของผู้กู้: 20-65 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี: 15-28%